Interessert i fotball, innebandy, volleyball, svømming, klatring eller skyting? I Storfjord er det mulig å delta på flere ulike typer av organisert aktivitet.

Foto: Storfjord kommune

Lag og foreninger:

Oversikt over ulike lag og foreninger i kommunen: 

https://www.storfjord.kommune.no/lag-og-foreninger-brreg.574546.no.html

Foto: Aina Fagerli

Aktiviteter:

Aktivitetsoversikt i kommunale treningslokaler samt Skibotnhallen: 

Aktivitetsoversikt - Storfjord kommune

 

Foto: Storfjord folkebibliotek

Kommunale tilbud:


Fritidsklubben 
Biblioteket 
Kulturskolen 
Folkebadet 
Frivilligsentralen