Som ordfører i Storfjord kommune ønsker jeg deg hjertelig velkommen til vår vakre kommune. Vi vil gjøre det vi kan for at du skal føle deg velkommen som ny i Storfjord.

Gjennom blant annet idretts- og kulturarenaer, skolen og dugnadsarbeid vil du møte og bli kjent med dine nye sambygdinger.

Storfjord har et stabilt folketall. Det er en indikasjon på at vi trives i vår kommune.

Gjennom århundrer har det vært mye innvandring til Storfjord spesielt fra Tornedalen og døler fra dalene sørpå. Det betyr at vi har et stort mangfold av kulturer som gir oss en unik styrke. Derfor er kommunens slagord “Mangfold styrker”.

Storfjord ligger sentralt plassert på Nordkalotten. Vi har nærhet til Tromsø samt at vi er den eneste kommunen i Norge som grenser til to EU-land. 

Vi har hele 43 oppmerkede turløyper rundt om i kommunen, 70 km merket løype for terrengsykkel fra Hatteng over fjellet til Skibotn, og 180 km merket skuterløype, blant annet til Finland. Ta gjerne i bruk vår fantastiske natur.

Som ny i Storfjord håper jeg at du vil være med å utvikle kommunen til det beste for alle som bor her. Velkommen!

Hilsen Ordfører, Geir Varvik.